Universitat Rovira i Virgili

Borsa de treball de la Facultat de Química

  • > Procediment per sol·licitar una oferta

    Envia el teu CV actualitzat (identifica el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms), abans de la data límit, a l'adreça borsatreball.fq(ELIMINAR)@urv.cat (si no se n'especifica una altra a l'oferta), indicant la referència de l'oferta que t'interessa. Les ofertes fan referència a diferents tipologies:

  • (1) Pràctiques en empreses: podran optar-hi els alumnes que estiguin matriculats en algun ensenyament de la Facultat de Química en el curs de vigència de l'oferta de pràctiques i que hagin superat el 50% dels ECTS de la carrera. Aquest requeriment s'entén superat per aquells alumnes que cursen un màster. 

  • (2) Contracte de treball: podran optar-hi només els titulats i titulades.  

  • (3) Altres

>LLISTA D'EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES

OFERTES ACTIVES

Data d'actualització: 14/11/2018


*Tipus: Pràctiques en empreses (1)*

Referència: 2018/10/35

Empresa: UTE EDAR Torredembarra (Torredembarra, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de darrer curs de Química/Bioquímica com a analista de laboratori en una depuradora. Tasques: anàlisi d'aigües amb valoració de resultats. Tasques de qualitat relacionades amb manteniment i control d'equips de laboratori i planta. Durada i horari: 4 hores al matí durant tot l'any. Remuneració/ajut a l'estudi: 255€/mes. Observacions: amb possibilitat de fer projectes.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Contracte predoctoral (3)

Referència: 2018/10/32

Empresa: Grup de Síntesi Orgànica i Química Biològica (URV, Facultat de Química)

Nom de l'oferta: es cerquen estudiants amb un màster finalitzat, preferentment en àrees relacionades amb la Química Sintètica. Per a un contracte de Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIFP) del Programa Martí Franquès de la URV (referència DL004819), per al projecte "Nuevos moduladores del metabolismo de los esfingolípidos para la intervención terapéutica contra el cáncer (CTQ2017-89750R). Tasques: l'alteració dels nivells d'esfingolípids i dels enzims que els metabolitzen és fonamental per al progrés de malalties com el càncer. El treball d'investigació a realitzar en aquest context, estarà orientat cap a la síntesi total de possibles inhibidors d'enzims que són clau en aquest metabolisme, més concretament de la dihidroceramida dessaturasa 1, així com el desenvolupament de la metodologia pertinent per a la seva síntesi. Així mateix, els compostos obtinguts seran sotmesos a avaluació biològica. Per a més informació sobre la trajectòria del grup de recerca, consultar el web: http://www.quimica.urv.cat/sintcarb/. Durada: 3 anys.  Requisits: màster finalitzat, preferentment en àrees relacionades amb la Química Sintètica. Bon expedient acadèmic. Elevada motivació per realitzar un treball de recerca conduent a la realització d'una tesi doctoral. Es valorarà l'expedient acadèmic, el grau de motivació i compromís, així com l'experiència en química sintètica.

Termini de presentació de sol·licituds: la convocatòria s'obrirà properament, així que es recomana als/les interessats/des que es posin en contacte amb la Prof. Yolanda Díaz (yolanda.diaz(ELIMINAR)@urv.cat, T: 977‐558151)


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2018/07/29

Empresa: URSA Insulation S.A. (Pla de Santa Maria, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant que el curs 2018-19 faci el darrer curs de Química. Tasques: valorització de subproductes procedents de la fabricació de materials aïllants de llana de vidre. Desenvolupament de materials a partir de fibra de vidre recuperada. Assaigs fisicoquímics, acústics, tèrmics i mecànics per caracteritzar el comportament de nous materials base fibra de vidre. Assaigs fisicoquímics, acústics, tèrmics i mecànics per caracteritzar el comportament de nous materials base fibra de vidre. Col·laboració amb empreses per a la investigació de nous materials. Participació en els processos d'innovació de producte dins del departament de R + D de URSA. Durada i horari: 4 h al dia durant 6-9 mesos. Remuneració/ajut a l'estudi: 400€/mes. Observacions: el CV ha d'estar redactat en castellà perquè la selecció es fa des de Madrid.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2018/07/27

Empresa: URSA Insulation S.A. (Pla de Santa Maria, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant que el curs 2018-19 faci el darrer curs de Química o un màster, preferiblement de l'especialitat en química analítica, per al Departament d'R&D. Tasques: quantificació de l'emissió de volàtils durant el curat de resines termoestables fenol-formaldehid-urea de molt baix formaldehid. Desenvolupament de metodologia per determinar els components que es generen durant el curat de resines termoestables aplicades en fibra de vidre. El treball consisteix en el desenvolupament d'un mètode de simulació del procés de curat, captació de volàtils i tècniques analítiques per a la seva determinació: Valoració, IR, TGA, etc. Durada i horari: 6 h al dia durant 3 mesos. Remuneració/ajut a l'estudi: 500€/mes.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant. Observacions: el CV ha d'estar redactat en castellà perquè la selecció es fa des de Madrid.