Universitat Rovira i Virgili

Borsa de treball de la Facultat de Química

  • > Procediment per sol·licitar una oferta

    Envia el teu CV actualitzat (identifica el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms), abans de la data límit, a l'adreça borsatreball.fq(ELIMINAR)@urv.cat (si no se n'especifica una altra a l'oferta), indicant la referència de l'oferta que t'interessa. Les ofertes fan referència a diferents tipologies:

  • (1) Pràctiques en empreses: podran optar-hi els alumnes que estiguin matriculats en algun ensenyament de la Facultat de Química en el curs de vigència de l'oferta de pràctiques i que hagin superat el 50% dels ECTS de la carrera. Aquest requeriment s'entén superat per aquells alumnes que cursen un màster. 

  • (2) Contracte de treball: podran optar-hi només els titulats i titulades.  

  • (3) Altres

>LLISTA D'EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES

OFERTES ACTIVES

Data d'actualització: 18/09/2018


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2018/09/30

Empresa: Gomà-Camps, SAU (La Riba, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant del grau de Química / Bioquímica en el cas de pràctiques extracurriculars o 2 estudiants en el cas de pràctiques curriculars. Per al Departament de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentària. Tasques: participació en projectes de millora del departament de qualitat, medi ambient i seguretat alimentària. Verificacions de qualitat de producte acabat. Verificacions de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentària en línies de producció. Gestió i seguiment de no conformitats no complexes. Suport en campanyes de sensibilització al personal. Control de recepció de matèria primera. Control de segregació de residus. Mesures d'aigua (diferents paràmetres). Durada i horari: incorporació a l'octubre de 2018; preferentment 7 hores/dia en cas de pràctiques extracurriculars o 4h/dia en cas de pràctiques curriculars. Remuneració/ajut a l'estudi: 4€/hora en cas de pràctiques extracurriculars. En cas d'alumnes en pràctiques curriculars no hi ha aportació econòmica. Observacions: es valorarà molt positivament alumnes amb proactivitat, capacitat per treballar en equip i interés específic en l'àrea de qualitat i medi ambient en sectors industrials.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2018/07/29

Empresa: URSA Insulation S.A. (Pla de Santa Maria, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant que el curs 2018-19 faci el darrer curs de Química. Tasques: valorització de subproductes procedents de la fabricació de materials aïllants de llana de vidre. Desenvolupament de materials a partir de fibra de vidre recuperada. Assaigs fisicoquímics, acústics, tèrmics i mecànics per caracteritzar el comportament de nous materials base fibra de vidre. Assaigs fisicoquímics, acústics, tèrmics i mecànics per caracteritzar el comportament de nous materials base fibra de vidre. Col·laboració amb empreses per a la investigació de nous materials. Participació en els processos d'innovació de producte dins del departament de R + D de URSA. Durada i horari: 4 h al dia durant 6-9 mesos. Incorporació al setembre del 2018. Remuneració/ajut a l'estudi: 400€/mes. Observacions: el CV ha d'estar redactat en castellà perquè la selecció es fa des de Madrid.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2018/07/28

Empresa: URSA Insulation S.A. (Pla de Santa Maria, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant que el curs 2018-19 faci el darrer curs de Química/Bioquímica o un màster, preferiblement de l'especialitat en bioquímica, per al Departament d'R&D. Tasques: aplicació de catalizadors enzimàtics per a l'optimització de resines renovables.El treball inclou una revisió bibliogràfica, realitzar estudis per a la modificació de la reactivitat i hidròlisi de carbohidrats aplicant tècniques analítiques de caracterització i test de rendiment mitjançant assaigs de laboratori. Durada i horari: 6 h al dia durant 3 mesos. Incorporació al setembre del 2018. Remuneració/ajut a l'estudi: 500€/mes. Observacions: el CV ha d'estar redactat en castellà perquè la selecció es fa des de Madrid.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2018/07/27

Empresa: URSA Insulation S.A. (Pla de Santa Maria, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant que el curs 2018-19 faci el darrer curs de Química o un màster, preferiblement de l'especialitat en química analítica, per al Departament d'R&D. Tasques: quantificació de l'emissió de volàtils durant el curat de resines termoestables fenol-formaldehid-urea de molt baix formaldehid. Desenvolupament de metodologia per determinar els components que es generen durant el curat de resines termoestables aplicades en fibra de vidre. El treball consisteix en el desenvolupament d'un mètode de simulació del procés de curat, captació de volàtils i tècniques analítiques per a la seva determinació: Valoració, IR, TGA, etc. Durada i horari: 6 h al dia durant 3 mesos. Incorporació al setembre del 2018. Remuneració/ajut a l'estudi: 500€/mes.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant. Observacions: el CV ha d'estar redactat en castellà perquè la selecció es fa des de Madrid.


*Tipus: Pràctiques en empreses (1)*

Referència: 2018/01/08

Empresa: UTE EDAR Torredembarra (Torredembarra, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de darrer curs de Química/Bioquímica com a analista de laboratori en una depuradora. Tasques: anàlisi d'aigües i valoració de resultats. Durada i horari: de 9 a 13 h durant tot l'any. Observacions: amb possibilitat de fer projectes.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant