Universitat Rovira i Virgili

Activitats acadèmiques reconegudes

  > Inscriu-te aquí a         activitats amb         reconeixement de         crèdits ECTS (graus)


 

La Facultat de Química ofereix cada curs als seus estudiants de Grau la possibilitat de realitzar un seguit d'activitats acadèmiques que completen la seva formació i que poden ser reconegudes a través de les assignatures de "Ciutadania" del Grau de Química i de "Seminaris Interdisciplinaris" del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, i del doble títol Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular.

Procediment de matrícula

> Estudiants del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i del doble títol Grau de Biotecnologia/Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

L'assignatura optativa "Seminaris Interdisciplinars" de 3 ECTS se superarà a través del reconeixement de crèdits per acumulació de 3 activitats, cadascuna de 1 ECTS, proposades per la Facultat de Química que hagin estat superades. La matrícula de les activitats es realitza via web.

Cost: el cost relacionat amb el reconeixement de crèdits.

> Estudiants del Grau de Química

L'assignatura obligatòria "Ciutadania" de 3 ECTS es superarà a través de la realització de 3 activitats, cadascuna de 1 ECTS, proposades per la Facultat de Química que hagin estat superades.

a) Finalitzar les activitats fins als 3 ECTS mitjançant aquest sistema de reconeixement de crèdits. La matrícula de les activitats es realitza via web.

(En procés d'extinció).

Cost: El cost relacionat amb el reconeixement de crèdits.

b) Matricular l'assignatura de Ciutadania en la matrícula normal del curs. Es tindran en compte les activitats acadèmiques ja realitzades. En finalitzar el curs en què matriculis Ciutadania caldrà que acabis de completar les 3 activitats. Aquesta via és altament recomanable si es vol sol·licitar a 4rt una beca de col·laboració amb algun departament. La matrícula es realitza via Moodle de l'assignatura de Ciutadania.

Cost: No té cost addicional al pagament de la matrícula de l'assignatura.

Aquests estudiants han de matricular obligatòriament l'assignatura de Ciutadania en la matrícula normal de tercer curs. Pots inscriure't i realitzar les Jornades de Química Verda durant el 2n curs. Se't guardarà aquesta activitat per a la posterior qualificació de Ciutadania un cop matriculada a tercer. La matrícula es realitza via Moodle de l'assignatura de Ciutadania. Cost: No té cost addicional al pagament de la matrícula de l'assignatura.

Activitat amb la que es pretén que ALUMNES DE DARRERS CURSOS dels graus de la Facultat de Química tutoritzin un grup d'alumnes de primer curs de nou ingrés de la Facultat de Química (màxim 5) per tal d'orientar-los en l'estudi i facilitar-los la seva integració mitjançant la realització de reunions individuals o en grup durant el curs.

Tindran prioritat els alumnes de 4t curs (graus de Química i de Bioquímica i Biologia Molecular) i de 5è curs (doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular) QUE NO HAGIN SUPERAT L'ACTIVITAT EN CURSOS ANTERIORS. Activitat no recomanada per a estudiants que tinguin previst fer una estada a l'estranger dins el programa Erasmus. En qualsevol cas, la inscripció d'aquests estudiants s'analitzarà cas per cas.

Inscripcions del 28 de setembre al 5 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Per a la inscripció mitjançant reconeixement de crèdits: Codi del curs: 413005 per al grau de Química i 313007 per al grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

Preu: 30 €

*Portar el resguard de matrícula del curs i el justificant de pagament a l'Oficina de Suport al Deganat en un termini no superior a 3 dies des del pagament

Avaluació: els alumnes han de realitzar un informe de cadascuna de les reunions (7 en total) que fan amb els estudiants mentoritzats, indicant com s'ha dut la gestió de la convocatòria de la reunió incloent còpia dels e-mails intercanviats amb els alumnes mentoritzats i les respostes obtingudes, on i quan s'ha realitzat la reunió, quants alumnes han assistit amb registre per signatures dels alumnes participants, i un resum dels temes tractats d'acord amb els guions facilitats pel coordinador de l'activitat per cadascuna de les reunions al llarg del curs. A més, els alumnes adquireixen el compromís d'assistir obligatòriament al seminari preparatori que tindrà lloc el dia 08/10/2018 a les 11.00h, amb una durada d'1h que impartirà el coordinador de l'activitat.

ACTIVITAT ADREÇADA ALS ESTUDIANTS DE DARRERS CURSOS DELS GRAUS QUE NO HAGIN SUPERAT L'ACTIVITAT EN CURSOS ANTERIORS.

Inscripcions del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Per a la inscripció mitjançant reconeixement de crèdits: Codi grau de Química: 413009. Codi grau de Bioquímica i Biologia Molecular i doble grau de Biotecnologia i Biologia Molecular: 313010

Preu: 30 €

* Portar el resguard de matrícula del curs i el justificant de pagament a l'Oficina de Suport al Deganat en un termini no superior a 3 dies des del pagament

          Díptic

          Avaluació: 20 hores presencials més 5 hores de treball de l'alumne. Per a l'avaluació, a més de l'assistència, s'haurà de lliurar un treball sobre la valorització d'una tecnologia i generació del model de negoci, així com un full-resum del curs.

ACTIVITAT ADREÇADA ALS ESTUDIANTS DE DARRERS CURSOS DELS GRAUS QUE NO HAGIN SUPERAT L'ACTIVITAT EN CURSOS ANTERIORS.

Inscripcions del 28 de setembre al 5 d'octubre, ambdós inclosos.

Per a la inscripció mitjançant reconeixement de crèdits: Codi grau de Química: 413060. Codi grau de Bioquímica i Biologia Molecular i doble grau de Biotecnologia i Biologia Molecular: 313020

Preu: 30 €

* Portar el resguard de matrícula del curs i el justificant de pagament a l'Oficina de Suport al Deganat en un termini no superior a 3 dies des del pagament

Avaluació: els alumnes hauran de fer un mínim de 20 hores presencials en les diferents fires i activitats de difusió. També hauran d'assistir a la jornada formativa que l'Oficina d'Orientació Universitària desenvoluparà per aquestes activitas i que s'anunciarà oportunament. L'avaluació de l'activitat consistirà en un control de l'assistència per part dels alumnes a les diferents activitats fins a completar 20 hores presencials i l'elaboracio d'un autoinforme que contempli el treball fet, i propostes de millora per les activitats similars dels propers anys.

ACTIVITAT ADREÇADA ALS ESTUDIANTS DE 2n, 3r i 4t CURS DELS GRAUS.

          Tríptic

Requisits d'avaluació

Inscripció per als alumnes del grau de Bioquímica i Biologia Molecular i del doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

INSCRIPCIÓ VIA WEB (del 5 al 8 d'abril, ambdós inclosos). 

Codi de l'activitat: 313021

Places ofertades: 5 (entre els dos ensenyaments)

Preu: 30 €

IMPORTANT: es consideraran inscrites a l'activitat les primeres persones que enviïn per correu electrònic (deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat) la còpia del resguard de la matrícula via web a les Jornades + la còpia del pagament bancari, fins a exhaurir les places. La matrícula no es considerarà realitzada sense l'enviament del comprovant del pagament.

Inscripció per als alumnes del grau de Química

Codi de l'activitat: 413061

Places ofertades: 35

Preu: 30 €

IMPORTANT: es consideraran inscrites a l'activitat les primeres 35 persones que enviïn per correu electrònic (deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat) la còpia del resguard de la matrícula via web a les Jornades + la còpia del pagament bancari. La matrícula no es considerarà realitzada sense l'enviament del comprovant del pagament.

- Alumnes matriculats de Ciutadania (curs 2017-18). S'hauran d'inscriure a l'activitat a l'espai Moodle de l'assignatura i, per tant, no han de realitzar la inscripció via web. Consulta oberta fins el 23 de març, inclòs. Per aquesta via s'han reservat 30 places.

- Alumnes encara no matriculats a Ciutadania, però que volen que se'ls hi guardi la nota de les JQV per a una propera matrícula. S'han d'inscriure enviant un correu a javier.lopez(ELIMINAR)@urv.cat del 5 al 8 d'abril (inclosos). Sense pagament. Per aquesta via s'han reservat unes 30 places.