Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Pràctiques per al Màster en Nutrició i Metabolisme

Facultat de QuímicaAlumnes

Pràctiques per al Màster en Nutrició i Metabolisme

  • TFM/pràctiques extracurriculars en Departaments o Serveis de la URV (Consulteu amb el/la coordinador/a. Un cop us hagi donat el vistiplau, cal que envieu per correu electrònic a deganat.fq@urv.cat l'acord de pràctiques omplert perquè el revisem abans de signar-lo)

- Model d'acord de pràctiques


Informació