Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Pràctiques per al Grau de Química

Facultat de QuímicaAlumnes

Pràctiques i Treball de Fi de Grau per al Grau de Química

Un cop completades les dades del conveni, i sempre abans de signar-lo, cal enviar-lo a l’Oficina de Suport al Deganat perquè comprovi que és correcte (deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat)

Un cop completades les dades del conveni, i sempre abans de signar-lo, cal enviar-lo a l’Oficina de Suport al Deganat perquè comprovi que és correcte (deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat)

  • Pràctiques en Departaments o Serveis de la URV (Consulteu amb el/la coordinador/a de l'assignatura. Un cop us hagi donat el vistiplau, cal que envieu per correu electrònic a deganat.fq@urv.cat l'acord de pràctiques omplert perquè el revisem abans de signar-lo)

- Model d'acord de pràctiques

   

  • Assignatura de Pràctiques externes

- Criteris específics

- Canvi del període de realització de les Pràctiques externes: el període de realització establert és al segon quadrimestre. Cal sol·licitar l'AVANÇAMENT o l'ENDARRERIMENT a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades.

- Avaluació:

- Informe d'avaluació final de les pràctiques externes (tutor professional)

 -Informe d'avaluació de les pràctiques externes (tutor acadèmic)

 -Full de valoració de l'entitat col·laboradora per part de l'alumne/a (estudiant. Cal presentar aquest document juntament amb l'informe de les pràctiques)

  • Assignatura del Treball de Fi de Grau

- Criteris específics

- Canvi del període de realització del TFG: el període de realització establert és al segon quadrimestre. Cal sol·licitar l'AVANÇAMENT o l'ENDARRERIMENT a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades.

- Acord de confidencialitat del Treball de Fi de Grau

- Avaluació:

- Director TFG (realitzat en una empresa) o director TFG ( realitzat a la FQ)

- Tutor acadèmic

- Membre tribunal

- Alumne. Autoavaluació


Informació