Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Pràctiques per al Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

Facultat de QuímicaAlumnes

Pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) per al Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

  • Model de conveni específic (tant per pràctiques curriculars externes com extracurriculars)
    Un cop completades les dades del conveni, i sempre abans de signar-lo, cal enviar-lo a l’Oficina de Suport al Deganat perquè comprovi que és correcte (deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Pràctiques en Departaments o Serveis de la URV (Consulteu amb el/la coordinador/a de l'assignatura. Un cop us hagi donat el vistiplau, cal que envieu per correu electrònic a deganat.fq@urv.cat l'acord de pràctiques omplert perquè el revisem abans de signar-lo)

- Model d'acord de pràctiques


Informació