Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Pràctiques per al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

Facultat de QuímicaAlumnes

Pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) i Treball de Fi de Grau per al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

  • Pràctiques curriculars externes/pràctiques extracurriculars en entitats fora de la URV

- Model de conveni específic

Un cop completades les dades del conveni, i sempre abans de signar-lo, cal enviar-lo a l’Oficina de Suport al Deganat perquè comprovi que és correcte (deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat)

  • TFG en entitats fora de la URV

- Model de conveni específic

Un cop completades les dades del conveni, i sempre abans de signar-lo, cal enviar-lo a l’Oficina de Suport al Deganat perquè comprovi que és correcte (deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat)

  • Pràctiques/TFG en Departaments o Serveis de la URV (Consulteu amb el/la coordinador/a de l'assignatura. Un cop us hagi donat el vistiplau, cal que envieu per correu electrònic a deganat.fq@urv.cat l'acord de pràctiques omplert perquè el revisem abans de signar-lo)

- Model d'acord de pràctiques


Informació