Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Objectius

Facultat de QuímicaAlumnes

Objectius

• Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.

• Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en que els estudiants hauran d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.

• Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

• Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

• Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura. Conèixer i ésser conegut.


Informació