Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Enllaços interessants

Facultat de QuímicaAlumnes

Enllaços interessants

LINKS D’INTERÈS

Do de LLengües

http://www.urv.cat/dodellengues/ (català)

Dodellenües és un servei per a traduir textos que la URV posa al teu abast, entra i descobreix el món de les llengües!

El col·lectiu dels químics

http://www.chemcollective.org/ (anglès)

Aquesta web resultarà tan útil a alumnes com a professors. Permet recrear pràctiques que has fet al laboratori, ofereix multitud d'exercicis amb autocorrecció, repassar conceptes bàsics, i tot un món d'animacions que t'ajudaran en aquells petits dubtes que puguin sorgir.

Més química

http://www.cmu.edu/oli/ (anglès)

Open Learning Initiative es tracta d'una web que posa al teu abast tot el món de la química i els seus aliats.

El Panel Públic Assessor de DOW

http://www.dowppa.com/ (català)

El Panel Públic Assessor de DOW CHEMICAL és un instrument per millorar la integració de la companyia en l'entorn.

Química analítica

http://www.mee-inc.com/ham.html (anglès)

El Handbook de mètodes analítics per materials (HAMM) és un breu tutorial de tècniques per caracterització de material. Conté informació sobre tècniques de microoscopia òptica i electrònica, espectroscòpia i diversos mètodes per determinar la duresa dels materials.

Química de polímers

http://bluehawk.monmouth.edu/~tzielins/PCOLWEB/ChemOnLine/polymersRus/Resources/MainMenu.htm (anglès)

Els polímers són mol·lècules gegants anomenades també macromol·lècules i són escencials per a la nostra existència i també per a l'exitència dels animals i les plantes i també els productes químics (plàstics).

Espectroscòpia

http://www.spectroscopyeurope.com (anglès)

Spectroscopy Europe és una revista gratuïta que cobreix totes les àrees de l’espectroscòpia. La pàgina web conté la versió electrònica en la qual podreu trobar la majoria de la informació de la versió impresa, a més a més d’una base de dades de productes i una relació diària de conferències.
 


Informació