Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Carta del President

Facultat de QuímicaAlumnes

Carta del President

Benvolguts companys i companyes:

El motiu de posar-me en contacte amb vosaltres és el de fer-vos partícips i demanar la vostra col·laboració en la iniciativa que hem pres des del Deganat de la Facultat de Química de posar en marxa enguany l’Associació d’antics alumnes de la nostra Facultat.

Conscients de la importància que pot tenir la vostra opinió sobre la formació que vau rebre o que rebran els nostres estudiants en el desenvolupament de les tasques professionals com a químics, en temes de formació continuada, que cada cop més necessitem, o en la pura relació humana, científica o professional dins del nostre col·lectiu, hem cregut que és el moment de posar fil a l’agulla i establir les bases del que podria ser l’Associació.

Atès l’ús pràcticament generalitzat de les noves tecnologies i la rapidesa i estalvi de temps que suposen, hem pensat que la inscripció a l’associació serà via electrònica a l’adreça de la pàgina web de la nostra facultat www.quimica.urv.es. A l’apartat Antics Alumnes - Inscripció hi trobareu un formulari, que s’ha d’omplir i enviar-lo via informàtica amb les dades que allà hi figuren i que quedaran enregistrades en una base de dades. Donat que pretenem que el funcionament sigui mitjançant aquesta via és necessari emplenar el camp corresponent amb la vostra adreça electrònica.

Tot i que s’haurà de crear l’Associació, redactar estatuts i organitzar-nos, pensem que el pertànyer a l’Associació comportarà alguns avantatges, com rebre informació des de la Facultat i la Universitat, obtenir descomptes en cursos organitzats en el Centre, etc. Més endavant intentarem que tingueu altres avantatges relacionats amb els serveis que ofereix la nostra universitat, ja que és una de les intencions de l’actual equip rectoral, i també que es puguin dur a terme activitats proposades per vosaltres mateixos.

Un cop feta la base de dades informàtica, s’hauran d’aprovar els estatuts de l’Associació i crear una Junta Directiva encarregada del seu funcionament, si bé la Facultat donarà suport en les tasques administratives a realitzar i posarà a disposició les seves instal·lacions. Ja que pretenem que la pertinença a l’Associació no tingui cost econòmic, també estudiarem la manera de disposar de patrocinadors per tal de fer front a les despeses generades per les activitats de l’Associació.

Properament rebreu tots els interessats una convocatòria per a una reunió que permeti fixar el calendari d’actuacions conduents a la creació de l’Associació.

Ja que les dades personals de les quals disposem segurament que no són les actuals, us preguem que doneu difusió a aquesta iniciativa entre els vostres antics companys, perquè el major nombre de gent se n’assabenti.

Qualsevol aclariment que considereu oportú o qualsevol proposta que en aquest sentit vulgueu fer podeu fer-la enviant un e-mail a l’adreça: deganat@quimica.urv.es.

Finalment, només em queda acomiadar-me cordialment animant-vos a tots a participar a l’Associació.

Francesc Borrull i Ballarín

President de l'Associació

Tarragona, juny de 2005


Informació